Παθητική Πυροπροστασία Airlex

Ο κλάδος της Παθητικής Πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί ζωτικό τομέα ασφάλειας, απαιτεί εξειδίκευση και έχει μεγάλο εύρος διαφορετικών εφαρμογών.
Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, η Airlex Hellas ΑΕΤΒΕ διαθέτει τις κατάλληλες συνεργασίες και εκπροσωπήσεις οίκων του εξωτερικού που διαθέτουν πιστοποιημένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.
Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει, υποστηρίζει, και διανέμει τα προϊόντα των οίκων Actionair, Klimaoprema, Puma, Polyseam, Abesco / Neutron Fire και Zapp-Zimmermann.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 210-96.50.850